dentalna-paradontologija-pula

Potporna struktura zuba

Pod ovim nazivom podrazumijevamo sve zahvate koje poduzimamo za liječenje, odnosno sanaciju bolesti potporne strukture zuba (parodonta). Najčešći i najmanje zahtjevan zahvat koji se izvodi je odstranjivanje zubnog kamenca.

Parodontologija je grana dentalne medicine koja se bavi prevencijom, dijagnostikom i terapijom bolesti potpornog aparata zuba (parodontom). Najčešće bolesti parodonta su gingivitis i parodontitis (slika iznad).

Naručite se

U našoj ordinaciji nudimo usluge prevencije, dijagnostike (klasični pregled, snimanje zubi, indeksi, dodatni testovi) i terapije koja se sastoji od ultrazvučnog uklanjanje naslaga (plaka) i kamenca, kemijske kontrole preparatima na bazi klorheksidina, terapije laserom za meka tkiva u vidu čišćenja džepova i biostimulacije.

Za detaljno čišćenje subgongivalnog i supragingivalnog kamenca koristimo zubne pjeskare najnovije generacije. Osim kamenca pjeskara je jako učinkovita i kod uklanjanja bakterijskih naslaga ( smeđi rub na vratu zuba ), te nikotinskih naslaga.

Osim klasičnih metoda, u našoj ordinaciji, za liječenje mekih tkiva i parodonata koristimo i laser. Laseri se u dentalnoj medicini sve više koriste zadnjih godina. Postoje laseri za meka tkiva (zubno meso) i tvrda tkiva (zub i kost). Prednosti lasera su višestruke, a osobito manja bolnost, manje krvarenje, preciznost, minimalna trauma, kraće liječenje, brži oporavak, itd.

Ostale usluge
dentalna-paradontologija-pula