dentalna-implantologija-pula

Riješimo nedostatak vaših zuba

U početku kao dio oralne kirurgije, implantologija se u zadnjih 20 godina, nakon Braenemarkovog otkrića osteointegracije (“uraštanje kosti”), razvila kao samostalna grana dentalne medicine. Na temelju tih spoznaja danas se upotrebljavaju implantati od titana, uglavnom u obliku vijka ili cilindra.

Implantologija je grana dentalne medicine koja se bavi kvalitetnim rješenjima nedostatka jednog, više ili svih zuba na način da se ugrade jedan ili više dentalnih implantata u gornju i/ili donju čeljust.

U našoj ordinaciji postavljaju se isključivo premijum dentalni implantati marke Nobel Biocare i Aadva.

Naručite se

Kompjuterski vođena implantologija trenutno je najmoderniji i najsigurniji način ugradnje implantata. Izvodi se na način da postupak započinje CT (CBCT) snimanjem čeljusti (u našoj ordinaciji koristimo najnoviji Carestream 3D CT), te se dobivenu trodimenzionalnu sliku čeljusti treba prenijeti u specijalizirani softver (u našem slučaju NobelClinician) koji nam svojim specijalnim alatima omogućava precizno postavljanje NobelBiocare implantata. Nakon završenog postupka planiranja, detaljan plan terapije prosljeđuje se zubnom tehničaru koji nam na osnovu njega, pomoću 3D printera, izrađuje kiruršku šablonu.

Sljedeća faza rada je je kirurški zahvat, tijekom kojega se kirurška šablona postavlja na čeljust pacijenta. Sama šablona izvrsno pristaje jer je izrađena prema anatomiji pacijenta. Kroz šablonu se specijalnim svrdlima i alatima ugrađuju Nobel Biocare implantati točno na mjesta koja su određena šablonom. Sve navedeno omogućuje da se zahvat implantacije izvede puno preciznije nego kod klasične implantacije: na puno sigurniji način, predvidljiviji i brži. Pored već navedenih prednosti zahvat je manje invazivan za pacijenta čime se omogućuje kraći oporavak pacijenta, i što je najvažnije, funkcijski i estetski puno bolji završni rad.

dentalna-implantologija-pula
dentalna-implantologija-pula