djecja-dentalna-medicina-pula

Povjerenje je najbitnije

Dječja dentalna medicina grana je dentalne medicine koja je posvećena našim malim pacijentima. Ona obuhvaća brigu i o mliječnim i o trajnim zubima.

Naša strpljiva doktorica Dubravka Greblo, od prvog dolaska u ordinaciju, individualno pristupa svakom našem malom pacijentu i njihovim roditeljima. Potrebno je upoznavanje djeteta s ordinacijom i osobljem, prilagođavanje samog djeteta kroz igru za planirani tretman. Veoma je bitno da dijete i roditelji imaju povjerenje u naš tim.

Ako je dijete jako malo, roditelje se educira o pravilnoj higijeni, prehrani i važnosti dentalne zdravstvene zaštite. Veće dijete se postepeno priprema za suradnju s terapeutom u kojeg je prethodno stekao povjerenje. Roditelje i djecu se kontinuirano educira o važnosti njege mliječnih i trajnih zuba.

U našoj ordinaciji sva djeca, kao način stimulacije za daljnju suradnju, dobiju zasluženu „Pohvalnicu za hrabrost „ uz upute o daljnjoj oralnoj higijeni, a oni najhrabriji i najstrpljiviji dobiju dječje četkice, paste ugodnog okusa, bojanke ili ‘zubarski set’.

Naručite se
djecja-dentalna-medicina-pula