Naše usluge

Prvenstveno nam je cilj da u našoj ordinaciji dobijete kvalitetne usluge na obostrano zadovoljstvo. Pružamo sve vrste usluga koje se mogu ponuditi u jednoj suvremenoj ordinaciji dentalne medicine, od konzervative, protetike i kirurgije do estetske stomatologije. Navedeno ćemo Vam pokušati pobliže objasniti u nastavku.

dentalna-konzervativa-pula
Konzervativa
Radimo ispune (plombe) od kompozitnih materijala (“bijele plombe”) koji u potpunosti ispunjavaju estetske i funkcionalne kriterije. Za stražnje zube, osim kompozita, koristimo i glasionomere koji u cijelosti mogu zamijeniti amalgam (“crne plombe”).

Saznajte više

endodoncija-pula
Endodoncija
Prvenstveni cilj nam je da sačuvamo korijen zuba kako bi ga u slučaju gubitka krune zuba uslijed karijesa ili trauma, mogli iskoristiti kao nosač za nadogradnju, a samim time i krunice.

Saznajte više

Parodontologija-pula
Parodontologija
Pod ovim nazivom podrazumijevaju se svi zahvati koji se odnose na liječenje, odnosno sanaciju bolesti potporne strukture zuba (parodonta). Najčešći i najmanje zahtjevan zahvat koji se izvodi je odstranjivanje zubnog kamenca.

Saznajte više

Fiksna i mobilna protetika
Fiksna i mobilna protetika
Protetika je grana dentalne medicine koja se bavi rješenjima nedostatka jednog, više ili svih zuba.
Mobilna protetika nudi mobilna rješenja nedostatka zubi poput totalnih i djelomičnih proteza na skidanje, a fiksna protetika nudi rješenja poput krunica, ljuskica, mostova, implantata koji su fiksni i ne skidaju se.

Saznajte više

oralna-kirurgija-pula
Oralna kirurgija
Oralna kirurgija je grana dentalne medicine koja se bavi terapijom stanja koja zahtijevaju zbrinjavanje oralno-kirurškim metodama, što se odnosi na situacije od najjednostavnijeg vađenja zuba, pa sve do podizanja dna sinusa u implantologiji.

Saznajte više

Implantologija-pula
Implantologija
U početku kao dio oralne kirurgije, implantologija se u zadnjih 20 godina, nakon Braenemarkovog otkrića osteointegracije (“uraštanje kostiji”), razvila kao samostalna grana dentalne medicine. Natemelju tih spoznaja danas se upotrebljavaju implantati od titana, uglavnom u obliku vijka ili cilindra.

Saznajte više

djecja-dentalna-stomatologija-pula
Dječja dentalna medicina
Dječja dentalna medicina grana je dentalne medicine koja je posvećena našim malim pacijentima. Ona obuhvaća brigu kako o mliječnim, tako i o trajnim dječjim zubima.

Saznajte više

estetska-stomatologija-pula
Estetska stomatologija
Estetska stomatologija je grana dentalne medicine kojoj je na prvom mjestu estetska komponenta zdravstvene usluge, a najčešće se radi o izbjeljivanju zubiju, zubnom nakitu, i u zadnje vrijeme, hijaluronskim filerima.

Saznajte više