Naše usluge

Prvenstveno nam je cilj da u našoj ordinaciji dobijete kvalitetne usluge na obostrano zadovoljstvo. Pružamo sve vrste usluga koje se mogu ponuditi u jednoj suvremenoj ordinaciji dentalne medicine, od konzervative, protetike i kirurgije do estetske stomatologije. Navedeno ćemo Vam pokušati pobliže objasniti u nastavku.

dentalna-konzervativa-pula
Konzervativa
Radimo ispune (plombe) od kompozitnih materijala (“bijele plombe”) koji u potpunosti ispunjavaju estetske I funkcionalne kriterije. Za stražnje zube osim kompozita koristimo I glasjonomere koji u potpunosti mogu zamijeniti amalgam (“crne plombe”).

Saznajte više

endodoncija-pula
Endodoncija
Prvenstveni cilj nam je da sačuvamo korijen zuba kako bi ga u slučaju gubitka krune zuba uslijed karijesa ili traume mogli iskoristiti kao nosač za nadogradnju a samim time I krunce.

Saznajte više

Parodontologija-pula
Parodontologija
Pod ovim nazivom podrazumijevamo sve zahvate koje poduzimamo za liječenje odnosno sanaciju bolesti potporne strukture zuba (parodonta). Najčešći I najmanje zahtjevan zahvat koji se izvodi je odstranjivanj zubnog kamenca.

Saznajte više

Fiksna i mobilna protetika
Fiksna i mobilna protetika
Protetika je grana dentalne medicine koja se bavi rješenjima nedostatka jednog, više ili svih zuba. Mobilna protetika nudi mobilna rješenja poput totalnih i djelomičnih proteza na skidanje, dok fiksna protetika nudi rješenja poput krunica, ljuskica, mostova, implantata koji su fiksni i ne skidaju se.

Saznajte više

oralna-kirurgija-pula
Oralna kirurgija
Oralna kirurgija je grana dentalne medicine koja se bavi terapijom stanja koja zahtijevaju zbrinjavanje oralno-kirurškim metodama, a to se odnosi na najjednostavnije vađenje zuba, pa sve do podizanja dna sinusa u implantologiji.

Saznajte više

Implantologija-pula
Implantologija
U početku kao dio oralne kirurgije, implantologija se u zadnji 20 god. nakon Braenemarkovog otkrića osteointegracije (“uraštanje kostiji”) razvila kao samostalna grana dentalne medicine. Na temelju tih spoznaja danas se upotrebljavaju implantati od titana uglavnom u obliku vijka ili cilindra.

Saznajte više

djecja-dentalna-stomatologija-pula
Dječja dentalna medicina
Dječja dentalna medicina grana je dentalne medicine koja je posvećena našim malim pacijentima. Ona obuhvaća brigu i o mliječnim i o trajnim zubima.

Saznajte više

estetska-stomatologija-pula
Estetska stomatologija
Estetska stomatologija je grana dentalne medicine kojoj je na prvom mjestu estetska komponenta usluge, a najčešće se radi o izbjeljivanju zubiju, zubnom nakitu i u zadnje vrijeme hialuronskim filerima.

Saznajte više